Akademie

Akademiese Top 10

Julie 2017

Top 10 Julie 2017 Page 1 Large
Top 10 Julie 2017 Page 2 Large
Top 10 Julie 2017 Page 3 Large
Top 10 Julie 2017 Page 4 Large
Top 10 Julie 2017 Page 5 Large

Akademie geniet prioriteit

Voorblad3 Medium
Hoërskool Middelburg se nr. 1-slimkoppe op die akademiese Top 10 na afloop van die halfjaarlikse eksamen. Lara de Villiers, gr. 11 (82.4 %).  Willem Kurpershoek, gr. 9 (95.0 %). Talja Beyers, gr. 8 (93.8 %).  Greta Kurpershoek, gr. 10 (97.7 %). Somey Uys, gr. 12 (86.3 %).

Deur Greta Kurpershoek
Akademie is die kern van ‘n skool se bestaan en hier by Hoërskool Middelburg geniet dit prioriteit.
Leerders assosieer baie keer die woord “akademie” met huiswerk, toetse, laat nagte, take, eksamen en bloedsweet – alles negatief. Maar akademie is soveel meer as net ‘n mondvol moeite en leerwerk.
Die anker van akademie is Christelike waardes. Middies word geleer om hulle gawes tot voordeel van mekaar en tot eer van hulle ouers, skool en God te gebruik. Middies word sterk geanker deur beginsels van integriteit, regverdigheid en hulpvaardigheid – beginsels wat in die samelewing en ook in ’n werksomgewing van toepassing is.
MHS spog met ’n unieke versameling van vakke soos onder andere Ingenieursgrafikaontwerp, Landboubestuur en -tegnologie, Toerisme, Visuele Kuns, Verbruikerstudie, Ontwerp, Rekenaartoepassings- en Inligtingstegnologie.  So word Middies voorberei  vir  ’n breë spektrum van werksmoontlikhede.   
Sonder goeie fasiliteite en geleenthede is dit moeilik om akademies te presteer. Hier by Hoërskool Middelburg word onderrig gerugsteun deur internettoegang, IT-sentrums, ’n mediasentrum, Wetenskap-laboratoriums, die Middieplaas, interaktiewe witborde en dataprojektors – om maar ’n breukdeel van die geriewe te noem.  Ook geniet leerders die voorreg om aan ’n verskeidenheid aktiwiteite – hetsy dit op die sportgrond of op die verhoog is – deel te kan neem.  So word leerders opgevoed om gebalanseerd te lewe, tydsbestuur toe te pas en produktief te wees.
Hoërskool Middelburg se onderwysers is gekwalifiseerd vir die taak – met heelwat honneursgrade en selfs ‘n meestersgraad hier en daar.  Verskeie van die onderwysers is ook trotse oudleerlinge wat bydra tot die oorlewering van tradisies.  Middies se onderwysers begelei leerders nie net in die klaskamer nie, maar ook in hulle daaglikse lewens.  Leerders word gerig en getug, maar op die ou end stel dit elke Middie in staat om die nodige kennis te bemeester.
‘n Ongelukkige leerder kan nie akademies presteer nie. Hier by MHS is elke leerder deel van die Middie-familie. By MHS mag leerders behóórt, pret hê en soos mnr. Stronkhorst altyd tereg sê, “memories” leef.  Oud-Middies het die voorreg om hulle hoërskooljare te onthou as van die lekkerste en gelukkigste jare van hulle lewens.
Die vrug van ure se inoefening, dae se harde werk, weke se ondersteuning en jare se koestering is duidelik sigbaar by  Hoërskool Middelburg. Die 226 matrikulante van 2016 spog met ’n graadgemiddeld van 64,69 % en ʼn 100 % slaagsyfer nadat ’n enkele leerling in Maart die hereksamen geslaag het. 24 leerders spog met ‘n A-gemiddeld en 31 met ‘n B-gemiddeld. Daar is 262 vakonderskeidings. Hierdie puik uitslae spreek boekdele oor MHS se akademiese ingesteldheid.
Die halfjaarlikse erkenning van toppresteerders met die aankondiging van die akademiese Top Tien na die Junie-eksamen en die akademiese prysuitdeling na die eindjaar-eksamen spoor leerders aan om net nog hoër te reik.  Hoërskool Middelburg kan sonder huiwering onder die top akademiese skole in die land geag word.
Hier by Middies poog ons om leerlinge op te voed om hulle plek as suksesvolle volwassenes in die samelewing te kan volstaan.  Die frustrasies wat leerlinge met akademie assosieer is op die ou end die lewenslesse wat hulle in staat stel om die lewe vierkantig in die oë te kyk.
Moeite, frustrasies, laat aande en selfs bloedsweet is deel van die lewe. Maar so ook is goeie waardes, diversiteit, geleenthede, ondersteuning, pret en sukses. Middies se skoolkleure is ‘n simbool van die gebalanseerde en gedissiplineerde omgewing waarin leerders voorberei word vir die grootmenswêreld na matriek. Die swart is simbool van die grond waarin elke Middie geanker is, nl. Christus. Die geel is die son van sukses waarna elkeen reik. Die groen is die toonbeeld van Hoërskool Middelburg se wese ... groei.  
Albert Einstein het eens op ʼn tyd gesê: “Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” Middies ken die ware waarde van opvoeding. By Hoërskool Middelburg word leerders nie voorberei op die volgende toets nie, maar op die volgende tree op die lewenspad.  Daarom kan hulle met reg getuig: “Ons is ’n skool van daad!”

Greta vierde in SA met Taalbondeksamen

Greta MediumDeur Johanette Steele
Dit is die eerste keer dat ‘n Middie onder die Top 10 eindig in Suid-Afrika met die Taalbond Tweetaligheidseksamen. Greta Kurpershoek, gr. 10, spog met ‘n vierde plek.
Hierdie eksamen poog om Afrikaans sáám met die wêreldtaal, Engels, te beklemtoon en te bevorder. Die eksamen bestaan uit ‘n vraestel in Afrikaans en ook in Engels. Die eksamenskrifte word streng nagesien deur kundiges op die vakgebied en dit word ook gemodereer.
Hierdie eksamen is die enigste geleentheid vir leerders om hulle tweetaligheid te bepaal. Kandidate wat die eksamen suksesvol afgelê het, ontvang elkeen ‘n sertifikaat met ‘n simbool wat die graad van tweetaligheid aandui.

Argief

Januarie 2017

Gr 8 11 Januarie 2017 Page 1
Gr 8 11 Januarie 2017 Page 2
Gr 8 11 Januarie 2017 Page 3
Gr 8 11 Januarie 2017 Page 4

Julie 2016

Top 10 Julie 2016 Gr8
Top 10 Julie 2016 Gr9
Top 10 Julie 2016 Gr10
Top 10 Julie 2016 Gr11
Top 10 Julie 2016 Gr12

Dux-leerders aan die woord

Dux leerders Page 4

Goeie akademiese prestasie is die gevolg van hardewerk en deursettingsvermoë. Ons dux-leerders in elke graad het beslis nie kopgekrap met die volgende vrae nie:

Waarom het jy besluit om ‘n Middie te word?
Jacques: MHS se akademie staan sterk bo die ander skole in Middelburg en het ook ,n trotse tradisie wat gehandhaaf word.
Pauli: Ek wou nog altyd MHS toe kom, maar die opedag het my besluit nog méér ondersteun.
Lara: Middies is ‘n skool wat baie geleenthede skep en bied vir kinders om op alle vlakke hulle talente uit te leef en hulle drome en prestasies ‘n werklikheid te maak.
Greta: Dit was hoofsaaklik my ouers se besluit. Die hoofrede is dat Middies se styl van dissipline en opvoeding soortgelyk is aan dié by die huis. Vir my was Middies al van vroeg in my laerskooldae dié skool om in te wees.
Willem: My sussie was klaar in die skool. MHS se akademie en sport is ook goed. Verder het Middies ‘n gesonde kultuuromgewing.

Hoe hard leer jy vir toetse en eksamen?
Jacques: Stel dit só: in die aande wanneer almal lekker slaap, sit ek nog agter my boeke en leer.
Pauli: Ek leer so hard as wat die tyd dit toelaat, maar ek leer definitief harder vir eksamens as vir toetse.
Lara: Baie hard! Ek glo dat dit wat jy insit, sal jy uitkry. Ek stel met elke eksamen vir my ‘n doelwit om te bereik en ek glo met harde werk sal ek die vrugte daarvan pluk.
Greta: Kliphard. Ek leer om alles op die punte van my vingers te ken.
Willem: Ek leer redelik hard. Ek is geseënd dat ek maklik en vinnig leer en onthou. Tydsgewys leer ek dus nie kliphard nie.

Wat is jou gunstelingvak en hoekom?
Jacques: Wiskunde, want dit is ‘n vak waarin ek goed presteer en dit lekker vind as ek probleme kan oplos wat ander dalk nie raaksien nie.
Pauli: Rekeningkunde. Daar is geen beter gevoel as om te balanseer nie. Ek vind dit nog altyd baie interessant.
Lara: Ek het nie eintlik ‘n gunstelingvak nie, maar my keusevakke nl. Fisies, Biologie en Rekeningkunde is die vakke wat ek die meeste geniet.
Greta: Ek het ‘n paar gunstelinge: Wiskunde, Rekeningkunde, Natuurwetenskap en Afrikaans. My grootste gunsteling is Wiskunde. Ek het dit van kleins af geniet en ek snap dit vinnig.
Willem: Wiskunde, Natuurwetenskap en Rekeningkunde. Dit is interessant en ek geniet al drie die vakke baie.

Aan watter ander buitemuurse aktiwiteite neem jy ook deel?
Jacques: Muurbal en hokkie. Dan reik ek gereeld uit na die gemeenskap deur gemeenskapswerk te doen by die ouetehuis of Midmed hospitaal.
Pauli: Eerstespan netbal. Is “sosiaal verkeer” ook ‘n buitemuurse aktiwiteit?
Lara: Ek speel hokkie, draf gereeld en speel tennis en gholf in my vrye tyd.
Greta: Klavier, musiekteorie, redenaars, skaak en ritmiese gimnastiek.
Willem: Krieket, redenaars en skaak.

Wat beplan jy om na skool te doen?
Jacques: Ek beplan om medies te gaan studeer en dan te spesialiseer in hartchirurgie.
Pauli: Ek beplan om B.Com. Rekeningkunde aan die Universiteit van Pretoria te gaan studeer en dan hopelik eendag ‘n CA te word.
Lara: Ek wil graag na skool in ‘n mediese rigting gaan studeer en my doktersgraad behaal. Daarna sal ek ‘n veld kies om in te spesialiseer.
Greta: Ek beplan om te gaan studeer aan ‘n universiteit. Ek weet egter nog nie in watter rigting nie.
Willem: Ek wil graag ‘n professionele krieketspeler word. As ek nie kan nie, weet ek nog nie wat ek dan gaan doen nie.

Wie is jou rolmodel en hoekom?
Jacques: Dr. Herman Nell. Hy is ‘n persoon in wie se voetspore ek wil volg. Hy is ‘n man wat hard werk en na sukses streef totdat hy dit bereik. Hy stel ‘n goeie voorbeeld vir ander en getuig sy optrede van waardes wat opreg is.
Pauli: My pa. Hy het alles in sy lewe bereik deur net hard te werk. Ek hoop om eendag sy uithouvermoë, wilskrag en besigheidsbrein te hê.
Lara: My ouers en broer. Ek kyk op na hulle en volg hulle voorbeeld.
Greta: Eerstens my Here Jesus, my Verlosser, wat die perfekte rolmodel is in elke aspek van my lewe. Tweedens my ma en pa, want ek bewonder hulle hardwerkendheid en ook die opoffering wat hulle maak om ander mense te help.
Willem: Dale Steyn, want hy is ‘n krieketspeler. Hy gee altyd sy beste en sy passie en emosie op die veld en vir krieket is “huge”. Hy werk ook altyd kliphard om bo uit te kom.

Wat maak dat MHS ‘n goeie akademiese skool is?
Jacques: By MHS is akademie nr. 1. Ons het van die beste onderwysers wat ons goed voorberei vir die eindeksamen en ons ook raad gee. Hulle laat ons vasbyt om deur te druk met die toetse.
Pauli: Die feit dat akademie hoofprioriteit is. Mens sien daagliks in ander skole dat sport álles is en akademie nie belangrik is nie. My én my skool se redenasie is dat ons in die skool is om te leer; ander faktore soos sport is net ‘n bysaak.
Lara: Die feit dat goed gekwalifiseerde onderwysers moeite doen om die leerders ‘n ordentlike opvoeding van hoogstaande gehalte te gee in hulle onderskeie vakgebiede en ook daarna streef om ‘n 100 %-slaagsyfer in elke graad te behaal.
Greta: MHS het in byna elke vakgebied onderwysers wat ‘n passie het vir die vakke wat hulle aanbied en wat dan ook ‘n passie by die leerders aanwakker. MHS motiveer ons as leerders om hard te werk en ons beste te gee.
Willem: Goeie onderwysers en harde werk.

Wat is jou leuse in die lewe?
Jacques: “Don’t stop when you are tired. Stop when you are done.”
Pauli: “Hard work will get you anywhere.”
Lara: Ek glo en vertrou in die Here. Daarom: “Stay humble, change negativity into positivity and reach for your dreams.” Dit wat ek aanpak, doen ek met oorgawe en bly ek nederig in alles wat ek doen en bereik.
Greta: “Why fit in when you were born to stand out?” – Dr. Seuss
Willem: “Every champion was once a contender that refused to give up.”

Graad 8 Maart 2016

Graad 8 se Top 10 is n.a.v. die Maart 2016-toetsreeks: Willem Kurpershoek, Kyla Schutte, Kristoff de Clerq, Johan Pretorius, Abrie Janse van Rensburg, Shireen Putter, Carlimari Enslin, Armand Pelimpasakis, Courtney de Villiers, Gia Henning, Chané Grey en Lizzy Erasmus.

Akademiese posters Page 3 Medium

Graad 9-12 Desember 2015

Omdat daar ‘n hoë prioriteit op akademie geplaas word, word daar net met die eksamen in Julie en November ‘n Top 10 in elke graad aangewys. Akademiese toekennings word dan ook bereken volgens die jaarpunt na die November eksamen. Die volgende leerders in elke graad het met die prysuitdeling in Januarie ‘n toekenning ontvang omdat hulle op die akademiese Top 10 is. Hierdie punte is dus bereken n.a.v. die jaarpunte behaal aan die einde van 2015.

Akademiese posters Page 4 Medium

Gr. 9: Greta Kurpershoek, Wilna Steenkamp, Mirna de Wet, Melanie Kruger, Monique Viljoen, Karla Koster, Eden Walters, Lonene Mdaka, Heleen du Toit, Marietjie Vollmer en Kethukuthula Sindane.

Akademiese posters Page 5 Medium

Gr. 10: Lara de Villiers (89.8 %), Nerissa Pelimpasakis (89.3 %), Stephani Viljoen (88.6 %), Zannenlee Venter (87.8 %), Andea van der Merwe (87.5 %), Simoné Bezuidenhout (86.4 %), Danica Groenewald (86.3 %), Tumelo Mokwana (86.3 %), Mieke Petersen (85.9 %) en Chanél de Wet.

Akademiese posters Page 6 Medium

Gr. 11: Pauli Verwey (88 %), Alec Jordaan (86.6 %), Elzandé Fouché (86.6 %), Monique Roos (86.4 %), Somey Uys (85.5 %), Ananja van Zyl (83.7 %), Lilia du Plessis (83 %), Rudolf Kruger (83 %), Elsje-Mari Breytenbach (82.9 %) en Bianca Pieterse (82.6 %).

Akademiese posters Page 7 Medium

Gr. 12: Jacques Oostendurp (87.4 %), Khanyisile Mahlangu (87.3 %), Elzeth Steenkamp (86 %), Sabeehah Latif (85.7 %), Dimakatso Molepo (85.4 %), Elizca Dupper (85 %), Ornella Sibomana (82.4 %), Wynand Oberholzer (82 %), Louise Volschenk (81.9 %) en Nastasia Groenewald (81.7 %).

MHS se akademie geniet prioriteit

Deur Bejanka van Lingen

Middelburg Hoërskool roem daarop dat hy die skool in groen en goud is – en dit is belis waar wat ons akademie betref. Dit is die skool se eerste prioriteit en daarom spog ons met onderwysers wat goed gekwalifiseerd en bekwaam is vir die vakke wat hulle aanbied.

Gedurende die jaar word daar net by twee geleenthede ‘n akademiese Top 10 aangewys – na die halfjaarlikse eksamen in Junie en aan die einde van die jaar. Middelburg Hoërskool se akademiese prysuitdeling vind aan die begin van die nuwe akademiese jaar plaas en is gegrond op punte wat tydens die vorige jaar behaal is. Sodoende leer ons kinders dat die eiendeksamen, soos in matriek, die belangrikste is en word daar nie slapgelê na die derde kwartaal nie.

Die volgende leerders is met die akademiese prysuitdeling gedurende Januarie 2015 aangewys as die Top 10-presteerders in die skool.

Julie 2015

Graad 8 Medium

Graad 9 Medium

Graad 10 Medium

Graad 11 Medium

Graad 12 Medium

Graad 8 Maart 2015

Ons nuwe Mini-muise kon natuurlik nie hierdie prysuitdeling bywoon nie. Op grond van die eerste kwartaal se toetsreeks (Maart 2015) is die volgende Top 10 saamgestel vir die gr. 8’s:

1. Greta Kurpershoek 95,0%
2. Wilna Steenkamp 94,8 %
3. Mirna de Wet 94,6%
4. Melanie Kruger 93,0%
5. Karla Koster 91,0%
    Monique Viljoen 91,0%
6. Marietjie Vollmer 89,9%
7. Liz-Mari Lombard 89,1%
8. Jan-Paul Linde 88,9%
9. Chardonay Storm 88,7%

Gr8 top 10 2015 003 Medium

Voor: Greta Kurpershoek, Melanie Kruger, Monique Viljoen, Marietjie Vollmer en Karla Koster. Agter: Mirna de Wet, Chardonay Storm, Wilna Steenkamp,
Jan-Paul Linde en Liz-Mari Lombard. 

Graad 9-12 Desember 2014

Aangewys by die akademiese prysiuitdeling in Januarie 2015 op grond van akademiese prestasie in Des 2014 

Graad 8 van 2014

1. Stephani Viljoen 89,3%
2. Andea van der Merwe 89,1%
3. Nerissa Pelimpasakis 88,4%
4. Lara de Villiers 87%
5. Jean Lombard Goosen 86,4%
6. Reani Wohlitz 86,3%
7. Christiaan Matthews 86,3%
8. Helena de Villiers 86%
9. Ankia Swanepoel 86%
10. Jan
-Adriaan Naudé 85,7%

Graad 8 2014 top 10  2015-02-12 07-54-36 AM 4928x3264
Voor: Reani Wohlitz, Lara de Villiers, Stephani Viljoen, Ankia Swanepoel, Helena de Villiers en Andrea van der Merwe. Agter: Jan-Adriaan Naudé, Nerissa Pelimpasakis, Christiaan Matthews en Jean Lombard Goosen.

Graad 10 (volgens punte in gr. 9, 2014)
Aangewys by die akademiese prysiuitdeling in Januarie 2015 op grond van akademiese prestasie in Des 2014 1. Elzandé Fouché 90,4%
2. Somey Uys 89,1%
3. Callan Niemand 88,8%
4. Monique Roos 88%
5. Paula Verwey 86,9%
6. Elsje-Marie 85,9%
7. Anzél Visser 85,6%
8. Nadia Cloete 85%
9. Robert du Toit 84,8%
    Rudolf Kruger 84,4%
    Alexander Jordaan 84,4%


Graad 9 2014  top 10  2015-02-05 07-39-26 AM 4347x2677
Graad 11 (volgens punte in gr. 10, 2014)
Aangewys by die akademiese prysiuitdeling in Januarie 2015 op grond van akademiese prestasie in Des 2014 


1. Jacques Oostendurp 86,7%     
Khanyi Mahlangu 86,7%
2. Elzeth Steenkamp 86,6%
3. Dimakatso Molepo 84,7%
4. Elizca Dupper 84,4%
5. Nanet van der Linde 84,1%
6. Louise Volschenk 83,3%
7. Michael Butcher 82,3%
    Ferdinand van Vuuren 82,3%
8. Nastasia Groenewald 82,1%

Graad 10  Top 10 2014 2015-02-12 07-41-45 AM 4520x2662
Voor: Nanet van der Linde, Nastasia Groenewald, Louise Volschenk, Dimakatso Molepo, Khanyi Mahlangu, Jacques Oostendurp en Elizca Dupper. Agter: Ferdinand van Vuuren, Michael Butcher en Elzeth Steenkamp.

Graad 12 (volgens punte in gr. 11, 2014)
Aangewys by die akademiese prysiuitdeling in Januarie 2015 op grond van akademiese prestasie in Des 2014 

1. Schalk van der Merwe 83,3% 
2. Megan Potgieter 82,9%
3. Anke Theron 82,9%
4. Felicia Lekhuleni 81,4%
5. Suné Mostert 80,3%
6. Dheeya Rampersad 80%
7. Rudolph Backer 79,9%
8. Mbuso Mahlangu 78,6%
9. Anni Kapp 78%
10. Joshua Mey 77%

Gr12 top 10 002 Medium
Rudolph Backer, Suné Mostert, Anni Kapp, Dheeya Rampersad, Megan Potgieter, Anke Theron, Schalk van der Merwe, Felicia Lekhuleni, Mbuso Mahlangu en Joshua Mey.