Akademie

Akademiese Top 10

Top 10 - Graad 8-12

Middelburg Hoërskool is ‘n akademiese instelling en daarom bly die fokus na 100 jaar steeds akademiese prestasie. Tog slaag MHS daarin om nie nét te fokus op eksamenresultate nie, maar om elke leerder voor te berei vir die lewe na skool.
Somey Uys was MHS se hoofdogter in 2017 en sy het ook die hoogste gemiddeld behaal met haar eindeksamen. Sy spog met ‘n gemiddeld van 88.9 % en onderskeidings in al 7 haar vakke. Haar boodskap aan Middelburg Hoërskool se leerders is:
“Hoërskool Middelburg was waar ek geleer het om doelwitte te stel en doelgerig saam met ‘n span bevoegde onderwysers saam te werk om nuwe hoogtes te bereik. Ek het geleer dat daar ‘n verskil is tussen gewoon ‘net slaag’ en om sukses te bereik – en die verskil tussen hierdie twee lê daarin om elke dag met passie en Middie-guts aan te pak.
Dit is nodig om in te skakel by die hartklop van die skool, want MHS is ‘n familie wat elke leerder help om hulle voete te vind en hulle vlerke te sprei. MHS gee aan elke leerder alles wat hulle nodig het om hulle volle potensiaal te bereik. Maar na alles, is dit net jý wat gaan bepaal of jy jou doelwitte gaan bereik. Henry Ford het gesê: ‘Whether you think you can or can’t, you’re right.’ Daarom is dit in jóú hande om jou volle potensiaal te bereik.”

Top 10 4de kwartaal 2018 Medium
Top 10 4de kwartaal 20182 Medium
Top 10 4de kwartaal 20183 a MediumTop 10 4de kwartaal 20184 Medium
Top 10 4de kwartaal 20185 Medium

Dít gebeur net een keer in honderd jaar

Kurpershoeke top 10 Medium

Deur Deon van der Merwe
Dit gebeur sekerlik net een keer in ‘n honderd jaar dat al drie kinders uit dieselfde gesin nommer een op die akademiese Top 10 is. Die drie Kurpershoeke hier by Middies het dit sowaar gedoen in die skool se eeufeesjaar. Greta is nommer 1 in gr. 11, Willem nommer 1 in gr. 10 en Barend spog as mini-muis ook met posisie nommer 1 by die gr. 8’s.
Die Rissiepit wou by hulle weet waaraan word hulle akademiese sukses toegeskryf en wat maak van MHS ‘n goeie akademiese skool.
Greta skryf haar akademiese sukses toe aan ongelooflike gawes wat die Here vir haar gegee het. Sy skryf dit ook toe aan die ondersteuning van haar ouers, baie opoffering en harde werk. Sy voel dat akademie prioriteit is by Middelburg Hoërskool. Hier is gekwalifiseerde onderwysers wat ‘n passie het vir hulle vakgebied en dit ook by die leerders aanwakker.
Willem skryf sy sukses toe aan Godgegewe gawes en harde werk. Onderwysers, ouers en kinders streef almal na een gemeenskaplike doel – akademiese sukses. En daarin lê Middies se sukses op akademiese gebied.
Die genade van God wat aan hom gawes gegee het, is die rede tot Barend se sukses. Hy voel dat daar baie goeie onderwysers by Middies is en ook maats wat mekaar ondersteun.

Greta vierde in SA met Taalbondeksamen

Greta MediumDeur Johanette Steele
Dit is die eerste keer dat ‘n Middie onder die Top 10 eindig in Suid-Afrika met die Taalbond Tweetaligheidseksamen. Greta Kurpershoek, gr. 10, spog met ‘n vierde plek.
Hierdie eksamen poog om Afrikaans sáám met die wêreldtaal, Engels, te beklemtoon en te bevorder. Die eksamen bestaan uit ‘n vraestel in Afrikaans en ook in Engels. Die eksamenskrifte word streng nagesien deur kundiges op die vakgebied en dit word ook gemodereer.
Hierdie eksamen is die enigste geleentheid vir leerders om hulle tweetaligheid te bepaal. Kandidate wat die eksamen suksesvol afgelê het, ontvang elkeen ‘n sertifikaat met ‘n simbool wat die graad van tweetaligheid aandui.