Akademie

Leessentrum

'n Unieke geleentheid by MIDDIES om jou leesvermoë, spelling, woordeskat en begrip te verbeter. Dit word gratis na-uurs deur onderwysers aangebied. Hierdie klasse word in Afrikaans en Engels gedoen! Maak seker dat jy hierdie geleentheid met beide hande aangryp.