Akademie

Leessentrum

Ouers ondervind die uitdaging van kinders se ontoereikende leesvermoë. MHS het egter hierdie probleem aangespreek deur die Four Blind Mice-rekenaarprogram vir die skool aan te koop.

Hierdie leesprogram bied ekstra klasse in beide Afrikaans en Engels aan. Begrip, memorisering, spelling, taalleer en woordeskatontwikkeling word ingeoefen. Elke leerder werk op sy eie vlak en teen sy eie tempo. Die program is dus geskik vir leerders wat sukkel om tale te bemeester, maar dit is ook geskik vir leerders wat onderskeidings in hulle tale as mikpunt gestel het, aangesien die program tot by 'n hoogs gevorderde vlak 15 aangebied word.

Die leesprogram is 'n langtermynprojek en met pligsgetroue bywoning word resultate eers na drie maande gesien. Hoe vroeër die leerder dus begin, hoe vinniger kan resultate verwag word. Ons staan vierkantig agter hierdie program en het resultate wat deur die jare behaal is om dit te staaf.

Klasse word GRATIS van Maandag tot Donderdag vanaf 13:40 tot 15:00 aangebied langs die mediasentrum.. Taalonderwysers hou toesig sodat enige probleme wat opduik nmiddellik aangespreek kan word. Leerders het dikwels druk buitemuurse programme, daarom beveel ons aan dat klasse ten minste een maal per week bygewoon word eerder as glad nie. Vir die beste resultate word bywoning vir ten minste 15 minute elke dag egter aanbeveel.

Middies bied hierdie program uitsluitlik tot voordeel van elke leerder van elke vak aan. Ons wil u kind help om sy/haar voile potensiaal te bereik deur elke klein struikelblokkie wat in sy/haar pad staan uit die weg te ruim, sodat ons leerders kan presteer en 'n gesonde selfbeeld en selfvertroue sal ontwikkel om 'n sukses van sy/haar lewe te maak. Ons sien daarna uit om u kind by die leessentrum te ontvang.

Reading Lab

On receiving their child's school report, parents often notice the crisis experienced in English and Afrikaans due to their child's inability to read well. We have addressed this problem by acquiring the Four Blind Mice computer programme for our Reading Laboratory.

This computer programme basically substitutes extra classes and is presented in English and Afrikaans. Comprehension, memory, spelling, grammar and vocabulary are practised as the learner works on his own level at his own pace. The programme is suitable for learners struggling to pass, but also accommodates learners who wish to excel in their languages as the programme progresses up to an advanced level 15.

The reading programme is unfortunately a long-term project and results become noticeable only after 3 months of conscientious attendance. Based on past results, we whole-heartedly place our confidence in this programme. It will make a difference.

At no cost, classes can be attended from Monday to Thursday from 13:40 till 15:00 next to the Media Centre . Language teachers oversee learners' work so that problems can be addressed on the spot. We advise learners with full extra-mural schedules to try and attend classes at least once a week. For best results, however, attending every day for 15 minutes is recommended.

We present this programme solely for the benefit of your child. We want to help your child to reach his/her full potential and we attempt to remove as many obstacles as we possibly can, so that he/she can be successful and develop a healthy self-image and enough confidence to make a success of his/her life.

We look forward to seeing your child at the Reading Laboratory.