Akademie

Matriekuitslae

Matriekuitslae 2016

DSC 0011 Medium
Matriekuitslae 2016 infographic afrikaans

MHS se 226 matrieks wat die NSC eksamen afgelê het in Nov. 2016 het verwagtinge oortref deur ’n slaagsyfer van 99.56% te behaal.  Dit is die grootste klas in ‘n lang tyd.  Ons is baie trots op hulle puik uitslae!  Die gemiddeld van die 226 leerders is 64.6%, wat uitstekend is!  Een leerder kwalifiseer vir die hereksamen in Maart 2017.  Indien hierdie leerder dan die vak sou slaag, sal die gesogte ideaal van 100% bereik wees.

MHS spog met niks minder as 249 A-simbole, 364 B’s, 416 C’s.
Wat vakgemiddeldes aanbetref is IT voor met 80.8%, gevolg deur Religiestudies met 80.5%, Rekeningkunde met 75.3%; Visuele Kuns met 75% en Afrikaans Eerste Addisionele Taal met 73.8%.
Ander vakgemiddeldes is as volg:
Afrikaans Huistaal 58.9%;   English First Additional Language 67.3%;   English Home Language 65.2%;   Wiskunde 65.4%;   Wiskundige Geletterdheid 65.9%;    Geografie 63.5%;   Lewenswetenskappe 60.1%;    Fisiese Wetenskappe 61.2%;   Gasvryheidstudies 57.0%;   Toerisme 64.1%;   Ontwerp 62.4%.
Middies se twee Landbouvakke staan ook glad nie terug nie met gemiddeldes van 60.5% (Bestuur) en 59% (Tegnologie).

Toppresteerders is
1.    Khanyisile Mahlangu met 8 A’s:
Engels HT:        82%
Afrikaans EAT:        87%
Wiskunde:        94%
Lewensoriëntering:    86%
Rekeningkunde:        98%
Geografie:        93%
Religie Studies:        91%
Fisiese Wetenskappe:    95%
Gemiddeld:        90.8%

2.    Jacques Oostendurp met 7 A’s:
Afrikaans HT:        82%
Engels EAT:        90%
Wiskunde:        93%
Lewensoriëntering:     91%
Rekeningkunde:        92%
Lewenswetenskappe:    87%
Fisiese Wetenskappe:    82%
Average:         88.1%

3.    Sabeehah Latif met 7 A’s:
Afrikaans EAT:        89%
Engels HT:        83%
Wiskunde:        93%
Lewensoriëntering:    85%
Geografie:        89%
Religie Studies:          91%
Lewenswetenskappe:    84%
Fisiese Wetenskappe:    77%
Gemiddeld:        86.4%

146 van MHS se 226 leerlinge – 64.6% – kwalifiseer vir Bachalareusstudies aan universiteite van hul keuse, 78 (34.5%) kwalifiseer vir Diplomastudies aan ander tersiêre instansies.
Ons wil hierdie leerlinge gelukwens met puik prestasies.  Ons glo ’n goeie grondslag is gelê sodat hulle vir hulself ’n blink toekoms kan bou.
Baie dankie aan toegewyde, lojale, hardwerkende onderwysers wat vir 5 jaar baie tyd, aandag en energie in hierdie leerlinge belê het om hul aan te spoor na hoër hoogtes en beter prestasies.
Middelburg Hoërskool het weereens bewys dat die instelling ’n puik akademiese skool is wat met die beste vergelyk kan word.

MHS 2016 Matriekuitslae

MHS’s 226 matriculants who sat for the 2016 NSC examination in Nov. exceeded expectations by a 99.56% pass rate.  It was the largest class in ages.  We are very proud of their achievements!  The average of the 226 learners is an excellent 64.6%!  One learner qualifies for the March 2017 supplementary examination.  Should this learner then pass the subject, the coveted 100% pass rate will be achieved.

MHS boasts with 249 A-symbols, 364 B’s, 416 C’s.
Regarding subject averages, IT tops the log with 80.8%, followed closely by Religion Studies with 80.5%, Accounting with 75.3%; Visual Arts with 75% and Afrikaans First Additional Language with 73.8%.
Other subject averages are:
Afrikaans Home Language 58.9%;   English First Additional Language 67.3%;   English Home Language 65.2%;   Mathematics 65.4%;    Mathematical Literacy 65.9%;    Geography 63.5%;    Life Sciences 60.1%;    Physical Sciences 61.2%;     Hospitality Studies 57.0%;    Tourism 64.1%; Design 62.4%.
Middies’ two Agricultural subjects are also in contention with averages of 60.5% (Management) and 59% (Technology).

Top achievers are:
1.    Khanyisile Mahlangu with 8 A’s:
English HL:         82%
Afrikaans FAL:        87%
Mathematics:        94%
Life Orientation:        86%
Accounting:        98%
Geography:        93%
Religious Studies:     91%
Physical Sciences:        95%
Average:         90.8%

2.    Jacques Oostendurp met 7 A’s:
Afrikaans HL:        82%
English FAL:        90%
Mathematics:        93%
Life Orientation:        91%
Accounting:        92%
Life Sciences:        87%
Physical Sciences:        82%
Average:         88.1%

3.    Sabeehah Latif met 7 A’s:
Afrikaans FAL:        89%
English HL:        83%
Mathematics:        93%
Life Orientation:        85%
Geography:        89%
Religious Studies:      91%
Life Science:        84%
Physical Sciences:        77%
Average:        86.4%

146 of MHS’s 226 learners – 64.6% – qualify for Bachelor studies at universities of their choice, 78 (34.5%) qualify for Diploma studies at alternative tertiary institutions.
We want to congratulate these learners with excellent results.  We believe a firm foundation has been established on which they can build a bright future.
Thank you very much to all the dedicated, loyal, diligent teachers who invested a lot of time, attention and energy in these pupils to encourage them to greater heights and better achievements.
Middelburg High School has once again proven this institution to be one of academic excellence that can hold its own among the best in the country.

Matriekuitslae 2015

Akademiese posters Page 1 Medium

By Middelburg Hoërskool geniet akademie eerste prioriteit. Die goeie matriekuitslae van ons matrikulante in 2015 is ‘n duidelike bewys hiervan.

Daar is 193 matrikulante wat in November 2015 die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen afgelê het. Nadat een leerder in Maart ‘n hereksamen afgelê het, spog MHS nou met ‘n 100 % slaagsyfer.

Ons behaal 154 A-simbole, 275 B’s, 353 C’s, 345 D’s, 170 E’s, 58 F’s en slegs 9 G’s. Wat vakgemiddeldes betref, is Drama los voor met 76.5 %, gevolg deur Religiestudies met 73.44 % en Afrikaans Eerste Addisionele Taal met 73.1 %. Ander vakgemiddeldes is as volg: Afrikaans Huistaal 60.54 %; English First Additional Language 64.6 %; English Home Language 66.85 %; Wiskunde 60.24 %; Wiskundige Geletterdheid 63.94 %; Geografie 65.79 %; Lewenswetenskappe 55.63 %; Fisiese Wetenskappe 53.02 %; Gasvryheidstudies en Toerisme spog albei met meer as 61 % gemiddeld. Middies se twee Landbouvakke staan ook glad nie terug nie met gemiddeldes van 59.31 % (Bestuur) en 59.03 % (Tegnologie).

Toppresteerders is Schalk van der Merwe met 8 A’s (85.9 % gemiddeld). Rudolph Backer, Mbuso Mahlangu, Suné Mostert, Megan Potgieter en Marizel Scheepers het 6 A’s elk. Dheeya Rampersad en Anke Theron het 5 A’s elk. Thiané Jansen van Nieuwenhuizen, Marili Benadé, Joshua Mey en Suné Smit het 4 A’s elk en Charné du Preez, Anneri Kapp, Thulani Mthombeni, Elani Nell, Tsholofelo Sekati en Jeané van Dyk het 3 A’s elk.

114 van MHS se 193 leerlinge (59,07 %)kwalifiseer vir Bachalareusstudies aan universiteite van hulle keuse. 77 leerders (39.9 %) kwalifiseer vir diplomastudies aan ander tersiêre instansies.

Hierdie puik prestasies is net moontlik met harde werk en goed opgeleide en entoesiastiese onderwysers.

Matriekuitslae 2014

MIDDIES spog altesaam met 213 A’s, 271 B’s en 289 C’s van 174 matrieks! 'n Volle 99 leerders of anders gestel, 54,4% kwalifiseer vir Bacchalareus (graadstudies) by 'n universiteit. 39,01% of 71 leerders kwalifiseer vir diplomastudies.

MHS spog jaarliks met 'n groeiende deurloopsyfer van leerlinge wat in Gr. 8 begin en suksesvol hul studies in Gr. 12 voltooi. 2014 se matrieks was geen uitsondering. In 2010 het 160 leerders hul hoërskoolloopbaan by MHS begin en in 2014 het 174 matrieks hul matrieksertifikaat suksesvol verwerf.

Matriekuitslae 2013

"DUF" is 'n akroniem wat nog nie in woordeboeke opgeteken is nie, maar by Hoerskool Middelburg kan dit links en regs gehoor word. Dit staan vir Die Uitslae Fantasties. En Middies kan met reg trots wees op hul matrieks van 2013.

Die skool spog met 'n 100% slaagsyfer en die tweede beste prestasie (naas Hoerskool Nelspruit) in die provinsie. Leerlinge wat drie of meer onderskeidings losgeskryf het, is Woensdag vir hul harde werk beloon.

Leandi van der Linde en Uys Ehlers (hoofdogter en hoofseun vir 2013) het tussen hulle 13 onderskeidings behaal. Boonop het hulle ook op die sportterrein presteer.

Van Middies se groot uitblinkers:

•    Carla Williams:

Carla is een van daai leerlinge wat op alle terreine presteer - hetsy akademie, kultuur of sport.

Sy het nege onderskeidings behaal en was vir vyf jaar die Dux-leerlmg (graad agt by Ligbron Akademie en graad nege tot 12 by Hoerskool Middelburg).

Sy    was    die onderhoofdogter vir kultuur en haar veelsydigheid is beklemtoon deur haar deelname aan die skool se blyspele en Middies se Moot-hofspan.

Carla het vir twee jaar agtereenvolgens Middies se gedugte eerste dogtershokkiespan verteenwoordig en het vir vier jaar provinsiale hokkie gespeel.

Sy glo dat 'n gesonde liggaam 'n gesonde gees huisves. "Moenie wag vir jou drome om eendag waar te word nie, MAAK dit waar."

Carla wag tans vir finale keuring om medies by MEDUNSA te studeer.

•    Leandi van der Linde:

Middies se hoofdogter vir 2013 het agt A-simbole op haar matrieksertifikaat.

Sy was 'n lid van die eerste netbalspan, het vir vyf jaar provinsiale netbalkleure verwerf en was verlede jaar onder die Top 35 netbalspelers in Suid-Afrika.

Leandi gaan Meganiese Ingenieurswese op Potchefstroom studeer. Sy sal 'n lid van Wag 'n Bietjie-koshuis wees.

•    Wildre Trollip:

Wildre was Juliemaand in 'n ernstige motorongeluk betrokke en was vir byna drie weke in die hospitaal. Maar met toewyding, ondersteuning en genade het hy nie net matriek geslaag nie, maar ook kollege-toelating gekry.

Matriekuitslae 2012

Hoerskool Middelburg se Mieke Bronkhorst spog met nege onderskeidings na vanjaar se matriekeindeksamen. Die slim donkerkop het onderskeidings in die volgende vakke behaal:

Afrikaans Huistaal: 90 Engels Eerste Addisionele Taal: 88 Wiskunde: 88 Lewensorientering: 92 Rekeningkunde: 97 Besigheidstudies: 91 Lewenswetenskappe: 89 Fisiese wetenskap: 87 Wiskunde 3: 82

■ 177 Leerders skryf in 2012 Graad 12 by MHS.

Hulle behaal die volgende uitstekende prestasies! Baie geluk!

A simbole: 158

B simbole: 280 C simbole: 319

■ Twee leerders behaal elk ses onderskeidings:

Sylvia Kruger Elisma van Noordwyk

■ Vyf leerders behaal elk vyf A's: Ashley Baldwin, Sone Bruwer, Catherine Louw, Driaan van Gas en Angelique Wilke

Mieke Bronkhorst spog met nege onderskeidings!

Matriekuitslae 2011

160 Leerders skryf in 2011 Graad 12 by MHS

Hulle behaal die volgende uitstekende prestasies! Baie geluk!

A simbole: 263

B simbole: 242

C simbole: 248

D simbole: 213

E simbole: 123

F simbole:   30

G simbole:  15

Die volgende vakke behaal amper 100% slaagsyfer:

Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal, English Home Language, English First Additional language, Wiskundige Geletterdheid, LO, Rekeningkunde, IT, CAT, Visuele Kunste, Ontwerp, Landbou Bestuurspaktyke, Landbou Tegnologie, Toerisme en Gasvryheidstudies.

Elsa Kleynhans, hoofdogter van 2011 is die toppresteerder met 9 A’s. Diaan Nell, hoofseun van 2011, behaal 8 A’s. Karla-Mart Beyers, Rachelle Deale en Jessica Röder behaal elk 7 A’s. Crystal Erichsen, Monique Pieterse, Hishaam Paulse en Ashrima Rampersad behaal elk 6 A’s.

Matriekuitslae 2010

Hoerskool Middelburg se 216 matrikulante spog vanjaar met 'n 100% slaagsyfer en het altesaam 356 onderskeidings verwerf met 125 leerders wat met vrystelling slaag.

Emuel Venter, Marthinus Viljoen, Mart- Mari du Bruyn en Bernice Taljaard het elk agt onderskeidings verwerf, gevolg deur Minette Stander, Isabella Bronkhorst, Tertius Carlile, Michanke du Preez, Bianca Jansen, Gert Jordaan en Dwayne Mattison met sewe elk.

Tiaan Prinsloo, Andre Erasmus en Lineo Kuali het ses onderskeidings, terwyl Amy-Lee Clack, Jeandre Taljaard, Elizma van Rooyen, Claudia Goosen en Annyka Grobbelaar met vyf onderskeidings elk spog.

Elf leerders verwerf vier A's en 15 elk drie.

29 % van die skool se leerders spog met 'n gemiddeld van 80% en hoer.

"Baie geluk aan elke matrikulant. Julie het hard gewerk en puik presteer."

Matriekuitslae 2009

MHS is die VYFDE beste in MPUMALANGA!

204 leerders wat matriekeksamen afgelê het. 203 slaag met ‘n gem. persentasie van 65%

MHS behaal 276 onderskeidings.  1.5 onderskeidings per leerder.  Meeste A simbole ooit!

35 Wiskunde onderskeidings

10 Rekeningkunde onderskeidings

24  Afrikaans

17   Engels

8 Onderskeidings:   Niki Bezuidenhout...ook beste kandidaat vir Besigheidstudies in Mpumalanga.

                               BESTE AKADEMIESE PRESTEERDER IN MPUMALANGA

8  Onderskeidings:  Stefan Botha

                              

6 Onderskeidings:  Christiaan Strydom...hoofseun van 2009

6 Onderskeidings:   Madri Nell

As jy ernstig is oor jou kind se toekoms en jy kyk na MHS se Wiskunde, Wetenskap, Rekeningkunde en Inligtingstegnologie uitslae kan jy nie anders as om MHS te oorweeg as die skool vir u kind nie.  

MHS is ook reeds in 2007 aangewys as een van die 5 top Wiskunde en Wetenskap skole in die land.  Hierdie is juis die vakke wat essensieel is vir Ingenieurstudies, BSC asook B.Com rigtings.

Matriekuitslae 2008

By Middelburg Hoërskool geniet akademie eerste prioriteit. Die goeie matriekuitslae van MHS matrikulante van 2008 was ‘n duidelike bewys hiervan.

Daar was 180 matrikulante wat in November 2008 die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen afgelê het.

MHS se matrikulante behaal 213 A-simbole, 282 B’s, 307 C’s, 291 D’s, 120 E’s, 42 F’s en slegs 6 G’s.

Toppresteerders was Marc Laubscher met 7 A’s (91% gemiddeld). Michelle Bruwer, Lizelle Fouché, Kimberley Geldenhuys en Amanda Kaboyo-Kisoro het 6 A’s elk. Robert Backer, Cara-Lee Dickson, Chantelle Goretti Fernandes, Janine Koen en Lemuel Curtis Short het 5 A’s elk. 5 leerders behaal 4 A’s elk en elf leerders spog met 3 A’s elk.

Hierdie puik prestasies is net moontlik met harde werk en goed opgeleide en entoesiastiese onderwysers.

Matriekuitslae 2007

Hoerskool Middelburg se matriekgroep van 2007 het die jaar met ongekende resultate verbaas, nadat die groep van 181 'n totaal van 248 vak onderskeidings opgelewer het.

MHS het ook weereens bewys dat akademie by hul leerlinge voorkeur geniet, en spog hul met 'n 100% slaagsyfer vir die agtste opeenvolgende jaar.

Mnr Johan Stronkhorst het 'n mikpunt van 200 onderskeidings vroeer vanjaar aan die skool se matrikulante gestel, maar het die flinkdinkers dit lag-lag oortref.
Altesaam 185 B- en 249 C simbole is ook vanjaar ingepalm.

'n Totaal van 94 leerlinge (meer as die helfte van 2007 se matriekgroep) het verder met universiteitsvrystelling geslaag, terwyl 15 matrikulante met A- gemiddeldes kon spog. B gemiddeldes was ook vir 43 leerders beskore, met 53 wat C gemiddeldes verdien het.

Die skool is in besonder trots op Johan Roux, wat met 398 punte uit 400, algeheel as Mpumalanga se beste rekeningkunde student aangewys is.

Elzani Wait is vanjaar as MHS se top matrikulant gekroon, met sewe onderskeidings (Afrikaans HG, Engels HG, wiskunde SG, aardrykskunde HG, bedryfsekonomie HG, kuns HG en spraak & drama HG.

Altesaam ses matrieks het elk ses onderskeidings ingepalm. Hulle is; Melissa Butler (Afrikaans HG, Engels HG, wiskunde HG, natuur en skeikunde HG, biologie HG, rekeningkunde HG); Johan Roux (Afrikaans HG, Engels HG, wiskunde HG, natuur- en skeikunde HG, rekeningkunde HG, rekenaarstudie HG); Jo-Ann Bate (Engels HG, Afrikaans HG, wiskunde HG, natuur en skeikunde HG, biologie HG, rekeningkunde HG); Francois du Toit (Afrikaans HG, Engels HG, wiskunde HG, natuur- en skeikunde HG, rekeningkunde HG, rekenaarstudie HG); Madelein Strydom (Afrikaans HG, Engels HG, wiskunde HG, natuur- en skeikunde HG, rekeningkunde HG, kuns HG) en Bevan Joubert (Engels HG, Afrikaans HG, wiskunde HG, natuur- en skeikunde HG, Aardrykskunde HG en rekenaarstudie HG.

Die volgende leerlinge het ook met 'n rits onderskeidings weggestap:
Vyf onderskeidings: Esbe van Zyl, John Carlile, Heleni Bronkhorst, Geani Kassel- man, Chanelle van Biljon en Elmarie van der Merwe.
Vier onderskeidings: Raymond Aden- dorff, Sasha Pavli, Jannike Beyers, Sa- mantha-Lee Adair, Hanru Coetzee en Mia van Schalkwyk.
Drie onderskeidings: Rozanne Victor, Marisha Bester, Tanya du Plooy, Beulah van Staden, Pieter Heyns, Janine Prins- loo, Eloise Steyn, Chantel Rautenbach, Hanri Booyens, Storm Manjerico en Christi-Lee Brits.
 
Altesaam 36 kandidate verwerf 2 onder-skeidings en 46 kandidate 1 onderskei- ding elk.

Toppresteerders

2015

Schalk van der Merwe Gr 12 Medium

Toppresteerders is Schalk van der Merwe met 8 A’s (85.9 % gemiddeld)

2014Nicole Jansen van Vuuren (gem persentasie in matriekeksamen 89.6% in 8 vakke wat addisioneleWiskunde insluit) en Kaila Deale (gem persentasie in matriekeksamen 85.3%) was in 2014 MHS se DUX leerders. Saam verwerf hulle 14 A's in hul matriekeksamen.

2013

Carla Williams

Carla Williams, MHS se toppresteerder van 2013 behaal 9 A's met die volgende punte: 
Afrikaans Huistaal:                    
English First Additional Language:
Wiskunde:                                
Wiskunde 3:                             
Lewensoriëntering:                   
Rekeningkunde:                       
Rekenaartoepassingstegnologie:
Lewenswetenskappe:                
Fisiese wetenskapppe:                     


85%
88%
86%
93%
89%
91%
83%
84%
81% 

2012

Mieke Bronkhorst 2012
Mieke Bronkhorst spog met 9 onderskeidings.

2011

Elsa Kleynhans Medium

Elsa Kleynhans, hoofdogter van 2011 is die toppresteerder met 9 A’s. Diaan Nell, hoofseun van 2011, behaal 8 A’s. Karla-Mart Beyers, Rachelle Deale en Jessica Röder behaal elk 7 A’s. Crystal Erichsen, Monique Pieterse, Hishaam Paulse en Ashrima Rampersad behaal elk 6 A’s.

2010

Toppresteerders 2010 Large

2009

Middie is beste in provinsie

Met sy agt onderskeidings is die toppresteerder van Hoerskool Middel- burg ook aangewys as die toppresteerder in Mpumalanga.

Niki Bezuidenhout is Vrydagaand tydpns die meriete toekennings- geleentheid wat die Departement van Onderwys in Nelspruit aangebied het, aangewys as die nommer een presteerder in Mpumalanga.

Buiten 'n trofee, het Niki 'n skoot- rekenaar en drukker as geskenke gekry. Niki het in sy finale matriekeksamen 'n gemiddeld van 95% behaal en agt

 onderskeidings verwerf. Hy het die volgende persentasies behaal: wiskunde 93%, lewensorientering 100%, rekeningkunde 95%, bedryfsekonomie 95%, rekenaartoepassingstegnologie 97%, Afrikaans 95% en Engels 88%. Hy het 95% behaal in die wiskunde 3 vraestel.

Niki is die seun van mnr. en mev. Stefan en Louise Bezuidenhout. Sy jonger boetie Rehan is nou in graad agt.

Sy ouers het hom hierdie week beskryf as 'n stil, beginselvaste kind met sterk Christelike waardes en wat loopbaan gefokus is.

Niki beplan om 'n geoktrooieerde rekenmeester te word en studeer tans B.Com Rekeningkunde aan die Universiteit van Pretoria. Volgens mnr. Bezuidenhout het sy seun self aan die begin van sy matriekjaar aansoek gedoen vir beurse. Hy het slegs sy ouers gevra om hom na onderhoude in Johannesburg te neem.

Hy het vroeg in 2009 alreeds sy beurs by Moore Stephens Geoktrooieerde Reken- meesters bekom.

Volgens mnr. Bezuidenhout was Niki deur sy hele skoolloopbaan 'n toppresteerder. "Dit het nie in sy skoot geval nie, want hy het altyd ontsettend hard gewerk. Hy het sy skoolloopbaan benader soos wat 'n volwassene sy loopbaan benader in die werkplek."

Niki was vanaf graad agt by Hoerskool Zwartkop en daar het hy uitnemend presteer. In 2007 het die gesin na Middeiburg verhuis waar hy met graad 10 by Hoerskool Middeiburg begin het. Die aanpassing was vir hom baie moeilik omdat hy ander vakke moes neem, maar hy het gefokus gebly op sy skoolloopbaan en uiteindelik die vrugte van sy harde werk gepluk.


Nikki Bezuidenhout 2009
Niki Bezuidenhout was nie net Hoërskool Middeiburg se top matrikulant nie, maar is pas ook aangewys as die top¬presteerder in Mpumalanga

2008

Marc Laubscher - 7 A’s (91% gemiddeld)

2007

Elzanie Wait 2007
Hoerskool Middelburg se top matriku-lant vir 2007 - Elzani Wait, wat altesaam sewe onderskeidings ingepalm het.