BAIE BELANGRIKE SEKURITEITS KENNISGEWING

Om toegang te verkry tot die skoolterrein moet alle motors 'n spesiale MHS parkeerplakker op hul motor se voorruit vertoon (regs onder) Plakkers is beskikbaar by die skoolfondskantoor @R30. Bring asb jou motorregistrasienommer en bestuurderslisensie saam wanneer jy jou plakker kom koop. Alle leerders wat met motors op die skoolterrein ry, moet hierdie plakker op hul voorruit hê.

IMPORTANT SECURITY NOTICE

All vehicles entering the school should have a special MHS parking sticker on their windscreen (bottom right corner). They are available at the school fees office at R30. Please bring your vehicle's registration number and your driver's license along when buying the sticker. All learners who have vehicles on the school's premises, must have the sticker on their windscreen.