Ons skool

Skooldrag

So lyk ons skooldrag

Ons skoolkleure is oorwegend groen met geel, swart en wit. Ons dra ons skoolklere met trots.

MHS Somers kleredrag Medium
Somersdrag
Wintersdrag Medium
Wintersdrag

Seuns / Boys

 Seuns Boys
Somersdrag (1 Sept - 30 April)
 • Kakiehemp
 • Kort kakiebroek
 • Skooltrui en skoolbaadjie
 • Skool-oortrektrui
 • Groen skoolkouse met skoolkleure (nie rugbykouse nie)
 • Swart skoolskoene met veters
 • Geen stewels nie.
 • Groen skooldas
SUMMER UNIFORM (1 Sept - 30 April)

 • Khaki shirt
 • Khaki shorts
 • School jersey and blazer
 • School sleeveless pull-over
 • Green school socks (no rugby socks)
 • SHOES: Black lace-ups (no buckles)
 • No boots
 • School tie
Wintersdrag (1 Mei - 31 Augustus)
 • Wit hemp
 • Grys langbroek vir gr. 8 & 9 met grys of     swart belt - geen groot gespes (buckles) nie.
 • Skooldas
 • Swart toerygskoene met veters
 • Skooltrui en baadjie
 • Swart langbroek (Gr. 10, 11 en 12)
 • Geen skoolsweetpak nie.
 • Skoolserp. Geen Springbokserpe nie.  
 • Baadjies tydens saalperiodes.
WINTER UNIFORM (1 May - 31 Aug)

 • White long-sleeved shirt
 • Gr 8 & 9 grey long pants with grey or black belt - no big buckles.
 • School tie
 • Black lace-up shoes
 • School jersey, sleeveless pull-over and blazer
 • Gr 10, 11 & 12: black long pants
 • No tongue rings or ear rings allowed.
 • Only school scarves allowed. No Springbok scarves.
 • Blazers during assembly in the hall
Hare

 • Jou haarpunte mag nie aan jou hemp se kraag raak wanneer jy regop staan nie.
 • Die vorm van jou haarstyl moet by die natuurlike vorm van jou kop pas.
 • Die sogenaamde “mushroom”-, “mullet”-, “spikes-”, “Afro-” of “Mohawk”-haarstyle word nie toegelaat nie.
 • Geen uitgesnyde vorms of paadjies teen die kopvel.
 • Jou hare mag op geen plek op jou hoof langer as 5cm wees nie.
 • Jou hare mag nie aan jou ore raak wanneer dit reguit gekam word nie.
 • Jou kantbaard mag nie laer groei as die gaatjie in jou oorskulp nie.
 • Jou kuif mag nie aan jou wenkbroue raak nie.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word. Jy mag wel jel of mousse gebruik om ’n moeilike haredos in toom te hou.
 • Geen toutjies- of gevlegte hare nie.
 • Geen eksotiese of onnatuurlike haarstyle word toegelaat nie.
 • Jou hare moet onder alle omstandighede netjies lyk en mag nie onnodige aandag trek nie.
Seuns se baard en snor moet ten alle tye glad geskeer wees tot by gaatjie in oorskulp.

Hair

 • The bottom edge of your hair may not touch your shirt’s collar when you are standing in an upright position.
 • The shape of your hairstyle must follow the natural contours of your head.
 • The so-called “mushroom”-, “mullet”-, “spikes-”, “Afro-” or “Mohawk”-hairstyles are not permissible and will not be tolerated.
 • No paths or patterns may be cut into your hair onto the scalp.
 • Your hair may not be longer than 5cm anywhere on your head.
 • Your hair may not touch your ears when combed straight down.
 • Your sideburns may not grow lower than your ear canal where your earlobe begins.
 • Your fringe may not touch your eyebrows.
 • Your natural hair colour must be maintained. You may, however, use gel, “Brylcreem”, or mousse to control an unruly head of hair.
 • No dreadlocks or plaited hair will be tolerated.
 • No “exotic” or “unnatural” hairstyles are allowed.
 • Your hair must look neat and presentable under all circumstances and may not be conspicuous in any manner whatsoever.
 • Boys’ beards and moustaches must be clean-shaven up to the ear canal above the earlobe at all times.
Juwele - Seuns
 • Polshorlosie sonder enige versierings.  (Horlosiebandjies toelaatbaar anders as goud of silwer: skoolkleure - groen / swart / wit / geel)
 • Slegs lapelwapens/speldjies van die skool of aktiwiteite waarby die skool betrokke is, mag op baadjielapelle  gedra word.
 • Een  MIDDIE bandjie om gewrig word toegelaat
 • Geen tongringe of juwele wat “piercings” vereis, word toegelaat nie.
 • Geen tatoeëring mag by Middie skool- of sportdrag sigbaar wees nie.
Jewellery

 • Wristwatch without any ornamentation.   (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours: green / black / white / yellow)
 • Only lapel badges/pins of the school or school-related activities are allowed to be worn on blazer lapels.
 • One MIDDIE wristband is allowed.
 • No tongue rings or jewellery requiring “piercings” is allowed.
 • No tattoos may be visible when Middie school uniform or sportswear is worn.

Dogters / Girls

 Dogters Girls
Somersdrag (1 Sept - 30 April)
 • Groen romp (die lengte van ‘n dogter se romp moet vier vingers bo die knie wees).
 • Wit kortmouhemp met wapen op sak.
 • Swart skoene met bandjie oor die voet.
 • Kort wit sokkies (omgevou).
 • Skool oortrektrui.
 • Skooltrui en baadjie indien nodig.
 • Groen, wit, swart of geel haarlinte.
 • Bruin of swart knippies (geen blink knippies nie).
 • Haarbande beskikbaar by School Zone. Slegs swart/wit. Geen “buffs”.
 • Een MIDDIEbandjie om arm word toegelaat.
 • Horlosies sonder versierings.
SUMMER UNIFORM (1 Sept - 30 April)

 • Green skirt (Length of girls’ skirts must be 10cm from the ground when she is standing on her knees).
 • White short-sleeved shirt with school badge
 • Black shoes with a single strap/lace ups
 • White socks (folded down)
 • School sleeveless pull-over and/or blazer (Pull-over must not be bought too big.)
 • Green, yellow or white hair elastic bands/ribbons. Brown, green or silver clips.
 • Hair bands available at School Zone. Only black/white. No “buffs”.
 • Only one MIDDIE wristband allowed.
 • Watch without accessories.
 • Earrings : Maximum diameter of new 20c piece with a thickness of 0,2cm . (Only gold or silver). No designs on the ring / only one pair gold or silver studs with diameter of 5mm
 • No pearl earrings.                                          
 • No earrings with balls behind the ear.
 • Earrings must be worn in the bottom piercing of the ear (if more than one piercing).
 • Only one signet ring allowed.
 • Earrings are not allowed to be covered with plasters.
 • No tongue rings.
 • Tattoos may not be visible at Middie schoolwear or sportswear.
Wintersdrag (vanaf 1 Mei – 31 Aug)
 • Groen romp (dieselfde as somersdrag).
 • Wit langmouhemp.
 • Skooldas.
 • Skool oortrektrui.
 • Skooltrui en baadjie as dit koud is. Skooltrui en baadjie moet nie te groot aangekoop word nie.
 • Swart broekiekouse.
 • Swart langbroek soos voorgeskryf vir meisies.  Beskikbaar by School Zone. (Geen stywe broeke of denims nie).
 • Swart kouse by swart broeke.
 • Skoene soos vir somersdrag.
 • Skoolsweetpak en sportdrag is nie skooldrag nie.
 • Slegs skoolserpe.  (Springbokserpe word nie toegelaat nie).
WINTER UNIFORM (1 May - 31 Aug)

 • Green skirt or black long school pants (not “skin tight” pants or denims)
 • Long-sleeved white shirt
 • School tie
 • School jersey or blazer
 • School sleeveless pull-over
 • Black stockings or school socks
 • Black shoes with a single strap/lace-ups
 • Tracksuits and sportswear are not school uniform.
 • Only school scarves allowed. No Springbok scarves.
Hare
 • Lang hare moet vasgebind of gevleg wees. Geen los slierte word toegelaat nie.
 • Groen, wit, swart of geel haarlinte.
 • Bruin of swart knippies ( geen blink knippies ).
 • Wit, swart of groen haarbande.
 • Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang, of oor die gesig val nie.
 • Lang kuiwe moet vasgesteek word.
 • Hare mag nie aan die een kant kort geskeer en aan die ander kant lank gedra word nie.
 • Hare moet deeglik gekam en geborsel wees.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word.
 • Geen eksotiese, onnatuurlike of Afro-style  word toegelaat nie.
 • Jou hare moet ten alle tye netjies lyk en mag nie onnodige  aandag trek nie.
 • Stertjies in die nek word nie toegelaat nie.
 • Haarverlengings moet ten alle tye natuurlik lyk.
Hair

 • Long hair must be tied or plaited.   No loose strands will be tolerated.
 • Green, white, black or yellow ribbons are acceptable.
 • Brown or black hairpins (no shiny hairpins).
 • White, black or green hairbands.
 • Fringes may not hang over the eyebrows, or fall over the face.
 • Long fringes must be pinned back.
 • Hair may not be short and shaven on one side and left long on the other side.
 • Hair must be thoroughly combed and brushed.
 • Your natural hair colour must be maintained.
 • No exotic, unnatural or Afro hairstyles are allowed.
 • Your hair must look neat and presentable under all circumstances and may not be conspicuous in any manner whatsoever.
 • No strings in the neck are allowed.
 • Hair extensions must look natural in all instances.
Juwele, grimering en naels

Slegs die volgende juwele is toelaatbaar:

 • Horlosie sonder enige versierings. (Horlosiebandjies anders as goud of silwer: skoolkleure - groen / swart / wit / geel)
 • Een MIDDIE bandjie om gewrig word toegelaat
 • Oorringetjies met ’n maksimum deursnit van die nuwe 20c stuk (nie groter as 20mm) met ’n dikte van 2 mm (slegs goud of silwer) - geen ontwerpe op die ringetjie nie.
 • Slegs een paar goue of silwer oorknoppies (“studs”) waarvan die deursnee 5mm is. Dit moet in die onderste gaatjie (indien daar meer as een is) gedra word.
 • Geen pêreloorbelle nie.
 • Geen oorbelle met balletjies aan agterkant van oor nie.  
 • Oorbelle mag nie met pleisters toegeplak word nie.
 • Slegs een seëlring word toegelaat.
 • Geen tongringe of juwele wat addisionele “piercings” (behalwe oorringetjies) vereis, word toegelaat nie.
 • Slegs lapelwapens/speldjies van die skool of aktiwiteite waarby die skool betrokke is, mag op baadjie-lapelle gedra word
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Naellak mag nie by skooldrag gebruik word nie.
 • Geen grimering word toegelaat nie.
 • Geen tatoeëring mag by Middie skool- of sportdrag sigbaar wees nie.
 • Geen permanente grimering word toegelaat nie.
Jewellery, make-up and nails

Only the following jewellery is permissible:

 • Wristwatch without any ornamentation.   (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours: green / black / white / yellow)
 • Only lapel badges/pins of the school or school-related activities are allowed to be worn on blazer lapels.
 • One MIDDIE wristband is allowed.
 • No tongue rings or jewellery requiring additional piercings (earrings excepted) is allowed.
 • No tattoos may be visible when Middie school uniform or sportswear is worn.
 • Earrings with a maximum diameter of the new 10c piece (not larger than 10mm) and 2mm thick (gold or silver only) - no designs on the earring.
 • Just one pair of gold or silver ear studs with a diameter of 3mm. It must be worn in the bottom piercing (if there are more than one in the earlobe).
 • No pearl earrings.
 • No earrings with tiny spheres behind the earlobe.
 • Earrings may not be covered up with plasters.
 • Only one signet ring is allowed.
 • Nails may not be longer than the fingertips.
 • Nail polish may not be worn on nails with school uniform.
 • No make-up is allowed.
 • No permanent make-up is allowed.

Siwwiedae / Civvy days

Siwwiedae (dra van siviele klere i.p.v. skooluniform)

 • Siwwiedae is ’n voorreg.  
 • Jou voorkoms en kleredrag op siwwiedae mag nie ontblotend, uitlokkend of uitspattig wees nie.
 • Skoolreëls t.o.v. hare, naels, grimering en juwele geld steeds op siwwiedae.
 • Op siwwiedae dra Graad 8’s Middiedrag met ‘n opwarmingstrui/-bostuk as dit koud is.

CIVVY DAYS (when we wear civilian clothes instead of school uniform)

 • Civvy days are a privilege.
 • Your appearance and clothing on civvy days may not be revealing, provocative or conspicuous.
 • School rules pertaining to hair, nails, make-up and jewellery are still applicable on civvy days.
 • On civvy days Grade 8s wear Middie clothes with a warmup top if it is cold.

Leerlingraad

 • Streepmuisbaadjie met spesiale drag soos gereël deur leerlingraadvoogde
 • Swart skoen vir dogters soos gereël deur leerlingraadvoogde

Koop asseblief skoolklere slegs by goedgekeurde handelaars aan, aangesien daar afwykings in kleure kan voorkom.

Middiedrag en sportdrag

Middiedrag en sportdrag

 • Ons is trots op die informele Middiehempie en Middiekortbroek wat leerlinge per geleentheid kan aantrek, met oefening, as ondersteuners by sportgeleenthede of as ‘n skoolgroep uitstappies onderneem.
 • Middiehemp, Middiebroek, Sporttekkies / Tomy-tekkies en kouse

MIDDIE-GREENS & SPORTSWEAR:

 • We are very proud of our informal “Middie shirt and shorts” which learners may wear when attending sporting events and specified occasions or when going on a school outing.
 • Middie shirt, Middie shorts, Sport shoes / Tomy shoes and socks

Graad 8 Beffies

Graad 8 Beffies

 • Graad 8 beffies word tydens die verpligte Graad 8 kamp uitgedeel. Graad 8’s dra beffies bo-oor skoolklere na alle skoolaktiwiteite tot met hulle ontheffing in Augustus. Beffie moet ten alle tye netjies vertoon en mag nie bekrap word nie.

Grade 8 Bib

 • This bib will be handed out at a special event during the grade 8 camp. Please wear the bib at all school activities until the end of August.

School Zone

013 243 3241
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waar ons besoeke aan ander skole bring, gaan ons altyd in voorgeskrewe skooldrag.