Ons skool

Skoolgelde

BELANGRIK / IMPORTANT - Johan Coetzee Prokureurs

Gelde en Tariewe / Money and Tarifs

Gelde en tariewe 2019 Medium

Meriete beurse

Korting op onderriggeld
Hoofseun/dogter – Laerskool (>300 ll’e)
15%
Hoofseun/dogter – MHS
15%
Onderhoofleiers – Laerskool (>300 ll’e) & MHS
5%
Hoofseun/dogter – MHS Koshuis
5%
Dux-leerling van die vorige jaar
Graad 7 (skole > 300 ll’e)
Graad 8-11
15%
Top 10 van die vorige jaar – Graad 8-11
(Dux-leerling uitgesluit)
10%
Provinsiale kleure in 'n skoolsport
(Vorige jaar)
A-span: 10%
B-span: 5%
Kultuurprestasie op provinsiale vlak
(Vorige jaar)
10% 

Aansoekvorm - Meriete Afslagbeurs
Application - Merit Discount Scholarship