Ons skool

Algemene Inligting

 

Skoolure

Maandag – Donderdag: 7:20 – 13:35
Vrydag: 7:20 – 13:00
  • Leerlinge tree elke oggend om 07:20 aan.
  • Elke Maandag begin ons die skool met gewyde saalopening.
  • Die eerste skooldag van elke nuwe kwartaal open die skool om 08:00.

Busroetes

Die MHS-bussies volg daagliks die volgende roetes: Dennesig, Kanonkop, Mineralia, Groenkol, Aerorand en Witbank. Buskaartjies is by die skoolfondskantoor beskikbaar.
• Witbankroete: R60 per dag of R30 per rit.
• Dorpsroetes: R20 per dag of R10 per rit.
Navrae: Malinda Prinsloo - Skoolfondskantoor.

Nasorg

  • Leerders wat naskoolse aktiwiteite het, kan gebruik maak van fasiliteite by die koshuise. Kostes is betaalbaar by die skoolfondskantoor.
  • Kostes : R55 per dag. (Middagete en geriewe vir verklee en studie ingesluit.)
  • Navrae: Elsa van Wyk - Skoolfondskantoor.

Ouerbraai

Ons jaarlikse ouerbraai vind elke jaar plaas in Januarie om 18:00. Datum sal bevestig word. Vuur, pap, sous en slaai sal voorsien word, bring u eie vleis, drinkgoed en eetgerei saam.

Navrae: Simoné Erasmus - Bemarkingskantoor.

2019 Datums

‘n Jaar-, kwartaal- en weekprogram vir 2019, asook nuwe inligting is beskikbaar op die School Communicator, webwerf www.middies.co.za, Hoërskool Middelburg se "app" en Facebook.

Dagboek

Wanneer ‘n volledig voltooide toelatingsvorm ingehandig en die eerste paaiement skoolfonds betaal is, ontvang die leerder ‘n skooldagboek met ‘n jaarprogram en ander belangrike inligting daarin, asook handboeke en skrifte. Handboeke word aan die einde van die jaar teruggegee; verlore handboeke moet betaal word.

 

General Information

 

Bus routes

Bus tickets are available at the school fees office. The MHS bus is driven along the following routes on a daily basis: Dennesig, Kanonkop, Mineralia, Groenkol, Aerorand and Witbank.
• Witbank routes: Monthly ticket R60 per day @ R30 per trip.
• Routes to town: Monthly ticket R20 per day @ R10 per trip.
Enquiries: Malinda Prinsloo – School Fees Office.

After school care

Any MHS pupil participating in extramural activities may attend the after school care centre. Payment at the school fees office.

Costs : R55.00 per day. (Lunch and facilities to change and study included.)

Enquiries: Elsa van Wyk – School Fees Office.

Parents' braai

Our yearly Parents’ braai will take place in January at 18h00. Date to be confirmed. Fire, pap, salads and sauce will be provided. Please bring your own meat, tongs and beverages, cutlery and crockery.

Enquiries: Simoné Erasmus - Marketing Office.

Dates for 2019

Yearly, quarterly and weekly programmes, as well as new info are comprehensively covered on the school communicator, website www.middies.co.za, Hoërskool Middelburg's app and Facebook.

Diaries

Once learners’ admission forms are fully completed and the initial school fee is paid, learners will receive a free school diary with the entire year planner and other relevant info, as well as free text books (to be returned by year end) and scripts. Lost text books must be paid for.