Ons skool

Rotsvas sedert 1918

Geskiedenis

Geskiedenis van Middelburg Hoërskool

Geskiedenis van Middelburg Hoërskool 

Middelburg Hoërskool is op 10 April 1918 gestig, die hoof is bygestaan deur sewe personeelede en die leerlingtal was 120.  

Tóé al het die vraag ontstaan oor wat die “gees en rigting” van die nuwe skool sou wees. Die hoof en personeel het besluit om dié skool ’n kweekplek van ‘n ruim Suid-Afrikaanse gees te maak met inagneming van die “eienaardige behoeftes van die land”.  Vandag , na amper 100 jaar kan ons steeds beaam dat dit steeds ’n doelstelling is om onderrig aan alle leerlinge, sonder aansien van persoon, ras of taal, te voorsien. Die primêre strewe is steeds nie slegs eksamenresultate nie, maar wel elke kind se voorbereiding vir sy latere lewe.

Middelburg Hoërskool se eerste hoof was mnr. Carl August Winter.   Vir die tien jaar wat hy verbonde was aan MHS het hy deurgaans geglo dat daar ’n groot toekoms op die skool wag.  Met die skool se inwyding in 1918 het hy in sy toespraak die skool vergelyk met ’n hondjie met ’n stomp stertjie en die hoop uitgespreek dat beide hond en stert vinnig sal groei.  Mnr. Winter was ’n veelsydige en toegewyde boumeester en die eerste om sooie te spit en die fondament te lê vir die nuwe dubbelmedium sekondêre skool.

MHS het deur tydperke van depressiejare en selfs oorlogsgeweld steeds gegroei. In die skooljoernaal van 8 Mei 1945 is die volgende vermeld:   “Gister na skool het ons  verneem dat die oorlog in Europa beëindig is.  Die hoof het toe na ’n kort dankdiens die kinders na huis gestuur.”  Nieteenstaande die moeilike sosiaal-maatskaplike toestande van daardie jare, het MHS groei en vooruitgang getoon. 

Dr. Blignaut wat hoof was vanaf 1947-1953 het die volgende boodskap aan die skoolgemeenskap gerig in die jaarblad van 1948: “Om van enige skool ’n hoof te word, is ’n groot voorreg, maar om van ’n ou skool soos dié in Middelburg, geleë in een van die oudste dorpe in Transvaal, hoof te word, is sommer ’n buitengewone voorreg.

Jou verantwoordelikheid is besonder groot, want dis ‘n skool met ‘n historiese verlede. As gevolg van die oudleerlinge wat hierdie skool deur die jare en jare verlaat het, het jy kontakte dwarsoor die hele Unie en selfs daarbuite tot in die verre oorsese lande.  Keer op keer ontmoet jy gesiene figure wat hul hoërskoolloopbaan  hier deurloop het.  Die belangstelling en die navrae, direk en indirek, is baie wyd. Maar dis ’n inspirasie en jy voel dis jou eerste plig om die allerbeste te probeer lewer.”
 
 

Erekode / Code of Honour

Die Leerlingraad van 1952 stel die Erekode van MHS op:As leerling van die Middelburg Hoërskool streef ek na:
1.      My skool se eer deur trou te wees aan sy tradisie, sy ideale, sy leuse en sy kleure.
2.      Pligsgetrouheid
3.      Eerbare gedrag in en buite die skool.
4.      Eerlikheid in al my verhoudings.
5.      Hoflikheid en erkentlikheid teenoor meerderes, gelykes en minderes.
6.      Blymoedige diensvaardigheid by alle geleenthede.
7.      Ware sportmangees teenoor maats en opponente, by werk en by ontspanning.

Code of Honour  (soos in Jaarboek van 1918 – 1993)As pupil of the Middelburg High School I strive to uphold:-
1.      The honour of my school by loyalty to its tradition, to its ideals, its motto and its colours.
2.      A true sense of duty in all matters.
3.      Honourable conduct in school and in public.
4.      Honesty in all my associations.
5.      Courtesy and gratitude towards superiors, equals and inferiors.
6.      Selfless service at all times.
7.      True sportsmanship towards companions and opponents , in work and play.

MHS Vlaglied

In die jaarboek van 1926 is die volgende lied gepubliseer as die MHS Vlaglied, maar wie die komponis of skrywer van die lied is, is nie aangedui nie.
 
MHS Vlaglied

Simbool van ons vryheid
Simbool van ons krag
Simbool van oorwinning
Is die MHS vlag!
Klein-swart is die stryd
Groot-groen is die hoop.
Die goud vir bekroning
Na die stryd het verloop.
Die boek staan vir kennis
Vir moed die kasteel.
“Fide et officio”,
En die vlag is geheel.
 
 

Die leuse

Die leuse:

Volgens die woorde van die skoollied is die leuse van die skool “Fide et officio”.  Die leuse beeld die simboliek van die skoolwapen uit: die kruise simboliseer GELOOF en die oop boek simboliseer die PLIG om kennis te versamel.