middies sport

Jeugskou

Middies Jeugskou Logo Groen

Deurlopende deelname aan Jeugskoue bied opleiding en blootstelling aan toekomstige veetelers in diereversorging, -hantering en -gesondheid. Daar is jaarliks drie Jeugskoue waar leerders die geleentheid het om provinsiale kleure te verwerf en dan kan deurdring na Nasioinale kompetisies.

Die bekoring van jeugskou

Jeugskou Medium

Thian Janse van Rensburg saam met mnr. Chael Botha.

Deur Franco Scholtz

Jeugskou het ‘n unieke bekoring vir diegene wat daaraan deelneem. Die wat nie daaraan deelneem nie maak dikwels nie hond haar-af nie.
Middelburg Hoërskool se jeugskou leerlinge beskik oor besondere aanleg om diere te versorg en te beheer. Dit behels vaardighede en dissipline. Dis vroeg opstaan en laat inkruip, raakvat en vasvat.
Die jong boere kan skou met enige plaasdier in die volgende afdelings:
• Kleinvee: skape, boerbokke en konyne
• Pluimvee: hoenders en duiwe
• Grootvee: perde, vleisbeeste en suiwelbeeeste
• Kulinêre afdeling (suiwelprodukte ens.)
Die leerders word streng op die volgende drie gebiede beoordeel:
• Die was en voorbereiding van die diere.
• Hulle algemene kennis oor die dier waarmee hulle skou.
• Hulle vertoonkuns van die dier in die ring.
Gedurende hulle praktiese vertoning, kry die deelnemers 30 minute vir die was en skoonmaak van hulle skoudier. Daarna moet die dier en skoutoerusting voorberei word in onder 25 minute en van daar af het hulle 45 minute in die ring waar hulle dan beoordeel word op die skou van hulle dier en die beheer wat hulle oor die dier het.
Die leerders moes in drie skoue die nodige vaardighede onder die knie kry voor die Nasionale Jeugskou. Met die Nasionale Jeugskou is daar aan die ander skole gewys waarom MHS die room van die landbouskole in Mpumalanga is. Vanjaar se Nasionale Jeugskou is in George in die Westelike Provinsie gehou vanaf 30 September tot 3 Oktober. MHS se leerder het die 28ste September saam met die Mpumalangaspan vertrek en die volgende Middies het daar die bul by die horings gaan pak : Hanli de Vaal en Jane-Marie Dannhauser behaal ‘n 5de plek met vleisskaap in die senior groep asook vir hulle individuele deelname. Abigail Wiehahn behaal ‘n 7de plek in die afdeling vir perde in die senior afdeling en ook individueel. Janco Pieterse skou met konyne en Thian Janse van Vuuren met ‘n melkbok. SP Oosthuizen neem deel met ‘n vleisbok en Miranda Putter in die afdeling vir konyne.