MIDDIES is baas op die plaas

Jennie Barwise Medium Jandré Jansen van Rensburg en Jon Jon Bam Medium Letitia Bezuidenhout Medium

Landboubestuur en -tegnologie

MHS Landbou poog om seuns en dogters wat hul plek sal volstaan in die boerdery- en breër landboubedryf aan die gemeenskap terug te gee.

 Die tyd was nog nooit meer reg vir 'n loopbaan in landbou nie.

 By MHS word toekomstige landbouers geskool in die teorie en praktyk van Landboubestuurswetenskappraktyke en Landbou Tegnologie.

Landboubestuurspraktyk

 Landbestuurspraktyk stel leerders bekend aan landbou in die breë. Inligting rakende veral boerderypraktyke wat in die omgewing beoefen word, word op gefokus. In die Gr 10 jaar word diere- en gewasproduksie behandel. Gedurende die Gr 11 jaar word daar gefokus op 2 spesifieke ondernemings nl. vleisbeesproduksie en mielieproduksie. Die bestuur van weidings vorm ook deel van die leerplan. Gr 12 fokus op bestuur. Leerders leer van hulpbronne wat gebruik word, boekhouding, arbeid, waardetoevoeging en bemarking.

 Leerders kry gedurende die 3 jaar geleentheid om verskeie kursusse by te woon, wat reeds ‘n bydrae lewer tot hul CV. Kursusse wat aangebied word behels: beesbeoordeling, kunsmatige inseminasie, dragtigheidsondersoeke en skaapskeer. ‘n Ploegkompetisie word aangebied indien die omstandighede gunstig is.

 Prakties vind een maal per week op die Middieplaas plaas. Hier word vaardighede van beesproduksie aangeleer soos onthoring, brandmerk, merk, onthoring, inenting en gesondheid. Rondom gewasproduksie word leerders blootgestel aan grondmonsterneming, plantestand, maak van kuilvoer, bemesting en oes.

Landboutegnologie

 Landboutegnologie stel leerders bekend aan talle landbouingenieurs-komponente wat van toepassing is op die plaas. Veiligheidsmaatreëls rakende implemente, elektrisiteit, voertuie en werkswinkels word behandel. Vaardighede om te sweis word aangeleer en leerders voltooi ‘n praktiese projek. Temas wat ook aandag geniet is metale, elektrisiteit, meganika, watervoorsiening en heinings.

 Leerders woon Nampo by, asook ‘n baaldag waartydens die proses van baal gedemonstreer word. Die werking van ‘n baalmasjien word ook breedvoerig behandel.

 Albei landbouvakke lê ‘n goeie grondslag vir boerdery en leerders het reeds vaardighede bemeester wat hulle kan ondersteun in ‘n naskoolse werksgeleentheid.

2015 is: Graad 10 – NAMPO gedurende Mei (grootste landbouskou in die Suidelike Halfrond); Graad 11 – Junior Beesbeoordelaarskursus, 2-dag kursus aangebied deur die Simmentaler Beestelersgenootskap van SA, Kunsmatige Inseminasie en Dragtigheidsondersoeke-kursus; Graad 12 – Alzu-veiling.

Die Mpumalangaspan word eersdaags aangekondig en ons hou duimvas dat Middie-landbou ook hier ‘n “groot oes” gaan oplewer.

Jeugskou

Die volgende leerders van MHS is in die 2015 Mpumalanga Jeuskouspan opgeneem:

  • Mark Nel vir varke
  • Jennie Barwise vir vleisbokke
  • Letitia Bezuidenhout vir vleisbokke
  • Valery du Plessis vir konyne
  • Claudine Bolt vir konyne

MHS leerders kan ook buitemuurs aan die Jeugskou deelneem.  Leerders kan provinsiale kleure verwerf in hierdie sport.