MIDDIES SPORT SPESIFIEKE INSTITUUT open 11 Augustus 2015

MSSI Logo

MHS se sportkondisionering gaan nou uit 'n wetenskaplike oogpunt benader word. Alle sport, hetsy individueel/ spansport, moet van ’n ordentlike periodiseringsprogram gebruik maak.
Sekere aspekte soos spoed/ratsheid/krag/aӫrobiese uithouvermoӫ moet op sekere tye van die seisoen aandag verg. Dit gaan die mikpunt wees van die instituut. Die oorhoofse doelwit van die instituut is om kinders volgens hulle chronologiese ouderdomme te ontwikkel op 'n manier waarop hulle liggame dit kan hanteer.
MSSI gaan spesifiek met die leerders werk om hulle optimale kragte te ontwikkel vir elke spesifieke sportsoort.
Kostes: R300/6 maande of R500/jaar.

Vir enige navrae rondom die instituut skakel Magda Nieuwoudt (Sportwetenskaplike) 084 583 6845