MIDDIES ASTRO

Die  splinternuwe ASTRObaan is groter as 'n sewesbaan en groter as 'n "Indoor" baan. Wat betref oefen en voorbereiding van hokkie leerlinge kan daar op die baan al die oefeninge gedoen word met die uitsondering van " overheads " . Die leerlinge en afrigters gaan groot baat vind by die baan. Dit behoort MHS hokkie wat reeds 'n puik fondasie het na verdere hoogtes te neem. Verder wil MHS graag die ouerhokkiekomitee, afrigters, leerders en ouers bedank vir die ondersteuning van die projek. Groot dank aan al die borge en die Groen Vennote Trust.