Menu Close

Klik op een van die volgende om af te laai /
Click on one of the following to download:

Belangrik / Important

Skoolreëls en persoonlike voorkoms 
School rules and personal appearance

Gedragskode en Meriete stelsel 
Code of conduct and Merit System

Skooldagordereëlings 
School Day arrangements

Verkiesings / Elections

Leerlingraadverkiesing 
Student Council Election

VRL Verkiesing 
RCL Election

Prysuitdeling / Prize Giving

Kultuur- en akademiese prysuitdeling 
Cultural and Academic Prize Giving

Sport prysuitdeling 
Sport Prize Giving

POPI Act

POPIA AFRIKAANS BELEID: Beskerming van Persoonlike_Inligting 
POPIA ENGLISH POLICY: Protection of Personal_Information

POPIA Manual in terms of Section 14 of the Promotion of Access to Information Act 
POPIA Policy on the Protection of Personal Information

Ander / Other

IT Beleid / IT Policy

Matriekafskeidbeleid 
Matric Farewell Policy

Slaagvereistes / Pass Requirements

Beleid oor interaksie tussen ouers, afrigters en MHS ten opsigte van sport- en sportspanne
Policy on interaction between parents, coaches and MHS regarding sport and sports teams